Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op.

Gebruik Carfreshfresh met alle zorg, en lees te allen tijde vóór gebruik de handleiding en bijsluiter. Deze ontvangt u bij uw aankoop en zijn te vinden in de Carfreshfresh-pot. Onjuist gebruik kan ernstige lichamelijke schade veroorzaken, waaronder brandwonden en oogletsel.

In de Carfreshfresh-pot zitten twee tabletten; tablet A en tablet B. Beide tabletten hebben verschillende waarschuwingen die hieronder worden vermeld:

  • Voor beide tabletten: buiten bereik van kinderen bewaren. Niet consumeren.
  • Tablet A: Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel en is mogelijk dodelijk bij inslikken.
  • Tablet B: Schadelijk bij oogcontact en inademing. Veroorzaakt ernstig oogletsel of problemen met de luchtwegen.

Gevaar

Uit de buurt van kinderen houden

Naar lokale voorschriften

GHS05: Bijtend

GHS06: Giftig

GHS07: Schadelijk

GHS09: Milieugevaar